תאטרון בובות

עיצוב פינת כותרת לפינת תאטרון הבובות בגן