זכר למחצית השקל - תרומות

עיצוב ייחודי ע"פ בקשת הלקוח בגדלים המתאימים להדפסה דף בקשת תרומה זכר למחצית השקל – ישיבת ההסדר נהריה…