שמחת עולם החתונה

ספר קודש – שמחת עולם החתונה הנכתב ע"י הרב אלמגור, נעשה בו עימוד ועיצוב של תוכן הספר והכנת הכריכה ע"י סקיצות להטבעות וצבע…