פארך חבוש עליך

ספר קודש – פארך חבוש עליך הנכתב ע"י הרב עמיחי פרץ נעשה בו עימוד ועיצוב של תוכן הספר והכנת הכריכה ע"י סקיצות להטבעות וצבע…