בריזנט חמ"ד של ספר

בריזנט תפאורה ענק לבית ספר חמ"ד מירון לכבוד שבוע הספר בבית הספר…