בריזנט על קורות חייו של הרב עובדיה יוסף

בריזנט תפאורה ענק למסדרונות בית ספר חמ"ד מירון אודות קורות חייו של הרב עובדיה יוסף