אגדות מן הצומח - ספר

עיצוב כריכה לספר ילדים – בית ספר חמ"ד מירון כחלק מפרויקט סופרים צעירים שזוכה להצלחה ארצית.