ארכיון

ברושור / פלייר תפריט מסעדת זוזורבה

  ברושור תפריט – מסעדת זוזורבה עיצוב ומיתוג עסקי הכולל ברושור – תפריט המתקפל לתלת כנף

ספר קודש שמחת עולם החתונה

  שמחת עולם החתונה ספר קודש – שמחת עולם החתונה הנכתב ע"י הרב אלמגור, נעשה בו עימוד ועיצוב של תוכן

ספר גביע החיים כחלק מפרוייקט ילדים כותבים

  גביע החיים – ספר עיצוב כריכה לספר ילדים – בית ספר חמ"ד מירון כחלק מפרויקט סופרים צעירים שזוכה להצלחה

ספר קודש – פארך חבוש עליך

פארך חבוש עליך ספר קודש – פארך חבוש עליך הנכתב ע"י הרב עמיחי פרץ נעשה בו עימוד ועיצוב של תוכן